Liên hệ chúng tôi

Liên hệ-Chúng tôi-2

Việc bán hàng

Để biết thông tin về cách Mingmiao có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.

Liên hệ-Chúng tôi-3

Trợ giúp & Hỗ trợ

Để được hỗ trợ về sản phẩm, nghề nghiệp và các câu hỏi về công ty.

Liên hệ-Chúng tôi-45

Chuyển đổi sản phẩm

Để hỗ trợ các kết nối và giải pháp mạng.

Liên hệ-Chúng tôi-11

Trung tâm hỗ trợ

Tìm kiếm người liên hệ hỗ trợ kỹ thuật hoặc bán hàng phù hợp cho sản phẩm của bạn.

Văn phòng

Việc bán hàng

Địa chỉ:

Công viên khoa học và công nghệ Dongbaiwang, đường Chuangxin, thị trấn Gaobu, thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Điện thoại:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi